SODB 2021

V prílohe je zverejnená regionálna Tlačová správa o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

TS_Prešovský kraj

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com