Splav Cirochy

Netradične, z plastového kánoe spoznávali 20-ti naši žiaci tok Cirochy z Belej n/cir. do Kamenice n/Cir.  A hoci 3. máj 2017 bol vcelku teplý deň a svietilo slniečko, voda v Ciroche mala iba necelých 10°C. Zjavne to však nie každému vadilo, keď okrem častého nedobrovoľného kúpeľa  pri nezvládnutom manévrovaní niektorí sami skočili do vody. Z pôvodného cieľa - doplávať do Laborca zišlo, pretože väčšina držala pádlo v ruke prvý raz a pred Kamenicou nás zdržali vývraty mohutných vŕb, ktoré úplne zahatali rieku a museli sme lode prenášať. Studená voda a fyzická "makačka" dala všetkým poriadne zabrať.

M. Štutika