Športové hry seniorov

Športové hry seniorov

Družstvo športovcov našej ZO JDS nás reprezentovalo na okresných Športových hrách seniorov v Novej Sedlici. Zúčastnilo sa desať družstiev základných organizácií. Družstvo tvorili títo členovia našej organizácie: p. Mária Zboraiová, Mária Soloninková, Helena Nacková, Irena Pristašová, Ladislav Haburaj,
Jozef Britan, Anton Lojan,Ján Hviždák pod vedením Dušana Kudravého. Naši športovci získali 2. miesto. Blahoželáme.