Súťaž o najkrajšiu fotografiu

Súťaž o najkrajšiu fotografiu

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE

O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS!

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 8. ročník súťaže

„Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu,
zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky

i miestne pozoruhodnosti...

Súťaž je určená MAS a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami

možno posielať do 31. mája 2018.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať
na facebookovom profile NSRV SR do 06. júla 2018
a o absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci
medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018, počas ktorej, už
tradične, bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.
Tešíme sa na vaše originálne fotografie...

 

Prihláška MAS PV.docx (215187)