Ukončenie výstavby Obecného domu

V mesiaci august 2011 došlo k ukončeniu výstavby novej budovy Obecného domu v obci Belá nad Cirochou. Budova s rozpočtom 900.000 € bola vybudovaná z prostriedkov obce. Zhotoviteľom stavby bola firma Jaroslav Pčola REINTER Humenné. Výstavba bola zahájená 18.10.2010 a odovzdaná na preberacom konaní dňa 29.07.2011.

Čo sa týka samotnej budovy, tak ide o členitú jedno a dvojpodlažnú stavbu postavenú v tvare obdĺžnika s centrálnym átriom. Vlastná stavba pozostáva na prízemí z priestorov obecného úradu (kancelárie, zasadačka, technické miestnosti, sociálne zariadenia), z kultúrnych priestorov (spoločenská sála, kuchyňa) a pošty. Na poschodí v zadnej časti za spoločenskou sálou sú miestnosti slúžiace ako archív pre obecný úrad a miestnosť pre Družstvo Belsat. Na priečelí sa nachádza miestnosť so samostatným vchodom, ktorá je predbežne určená na prenájom.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com