OZNAM-Úľava na poplatku za TKO

Vážení občania,

oznamujeme študentom, ktorí študujú v dennej forme štúdia na území Slovenskej republiky a sú ubytovaní v zariadení poskytujúcom ubytovanie, aby do 31.01.2021 poskytli obci údaje v rozsahu : meno, priezvisko a dátum narodenia alebo rodné číslo, ktoré je potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému z dôvodu úľavy na poplatku za TKO.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí vykonávajú turnusovú prácu alebo sa viac ako 90 dní zdržiavajú mimo územia obce a chcú si uplatniť úľavu na poplatku za TKO, aby do 31.01.2021 doručili na Obecný úrad doklad, ktorý preukazuje nárok na daný druh úľavy a musí byť aktuálny za príslušné zdaňovacie obdobie.

Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu a pre doručenie dokladov aj schránku „Odkazy pre starostu“ umiestnenú na bráne pred Obecným úradom.

tel.kontakt:057/7683136

e-mail:obecbelanadcirochou@gmail.com

Ďakujeme.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com