Upozornenie pre chodcov

 

Vážení občania,

od 1. januára 2014 je účinná novela zákona o cestnej premávke, z ktorej okrem iného vyplýva, že chodci na krajnici či okraji vozovky sú povinní za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nielen mimo obce, ale aj v nej.

Zákon definuje zníženú viditeľnosť ako viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia. Najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.

Tieto zmeny si vyžiadal  vývoj dopravnej nehodovosti s ťažkými následkami pre chodcov. Od začiatku roka je počet smrteľných nehôd na našich cestách alarmujúci. Bezpečnosť osôb na cestách je vecou celej spoločnosti. 

V príprade, že chodci nebudú mať povinné reflexné prvky, môžu dostať pokutu až do výšky 50 €.

Starosta obce Ján Vajda zabezpečil reflexnú pásku do každej domácnosti. Táto Vám bude doručená v nasledujúcich dňoch spolu s vrecami na odpad.