Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné