Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

v obci Belá nad Cirochou

za rok 2018

 

 

     Podľa § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oznamujeme, že obec Belá nad Cirochou dosiahla v roku 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 15,36 %.

     V zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v sume 12 €/tonu. Sadzba poplatku je platná od 01.03.2019.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com