Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

v obci Belá nad Cirochou

za rok 2019

 

 

Podľa § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Belá nad Cirochou dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 14,17 %.

V zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v sume 24 €/tonu.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com