Územné rozhodnutie - Chodník ul. Štúrova

Územné rozhodnutie - Chodník ul. Štúrova