Územné rozhodnutie-VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Územné rozhodnutie-VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V prílohe je zverejnené rozhodnutie o umiestnení stavebných objektov "SO 07 Vodovod a SO 08 Kanalizácia".

Územné rozhodnutie