Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah

V prílohe je zverejnená Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres Snina, líniová stavba v k.ú. Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA