Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah

V prílohe je zverejnená Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Realizácia verejnej telekomunikačnej siete - Digitálne učivo na dosah, okres Snina, líniová stavba v k.ú. Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com