Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Realizácia optických prípojok VTS - okres Snina, líniová stavba v k.ú. Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Realizácia optických prípojok-mapa

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com