Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Realizácia optických prípojok VTS - okres Snina, líniová stavba v k.ú. Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Realizácia optických prípojok-mapa