Verejná vyhláška - rozšírenie vodovodu

Oznámenie Obvodného úradru životného prostredia, pracovisko Snina, o začatí konania vo veci rozšírenia vodovodu v obci Belá nad Cirochou.

 

Rozšírenie vodovodu, líniová stavba, Upovedomenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.pdf (118,4 kB)