Verejná vyhláška - úprava vedení vysokého napätia

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby: "Úprava vedení VN V-422 a V-296 medzi ES 110/22 Humenné a ES 110/22 Snina". Verejnou vyhláškou oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté.

Oznámenie: vyhláška.pdf 

 

Sitácia  umiestnenia: situácia stavby.pdf