Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška- územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Realizácia optických prípojok VTS - okres Snina, líniová stavba v k.ú. Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina

 

 

 

 

Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf 

Mapa širších vzťahov- Realizácia optických prípojok VTS - okres Snina.pdf