Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška- územné rozhodnutie o umiestnení stavby: Realizácia optických prípojok VTS - okres Snina, líniová stavba v k.ú. Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina

 

 

 

 

Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf 

Mapa širších vzťahov- Realizácia optických prípojok VTS - okres Snina.pdf 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com