Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška - Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015"

 

Verejná vyhláška - oznámenie