Verejná výzva – obmedzenie stretávania sa skupín obyvateľov na verejných a iných spoločných priestranstvách v obci

Obec Belá nad Cirochou na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Belá nad Cirochou o prijatí opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia nového koronavírusu - COVID 19

v y z ý v a

všetkých občanov a obyvateľov obce Belá nad Cirochou, aby obmedzili stretávanie sa skupín obyvateľov na verejných a iných priestranstvách v obci.

Opatrenie je platné od 17. 3. 2020 do odvolania.

Ján Vajda, starosta obce

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com