Verejná výzva – poskytnutie informácie o návrate zo zahraničia

Obec Belá nad Cirochou na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Belá nad Cirochou o prijatí opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia nového koronavírusu - COVID 19

v y z ý v a

každého, kto sa vrátil z pobytu mimo SR a zdržiava sa na území obce Belá nad Cirochou, aby túto informáciu poskytol Obecnému úradu Belá nad Cirochou a to telefonicky na tel. čísle 057/768 3126 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu obecbelanadcirochou@gmail.com .

Opatrenie je platné od 17. 3. 2020 do odvolania.

Ján Vajda
starosta obce

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com