Verejná výzva – poskytnutie informácie o návrate zo zahraničia

Obec Belá nad Cirochou v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia nového koronavírusu - COVID 19

v y z ý v a

každého, kto sa vrátil z nasledujúcich krajín:

Bulharská republika Cyperská republika Česká republika Dánske kráľovstvo Estónska republika Fínska republika Grécka republika Chorvátska republika Island Lichtenštajnské kniežatstvo Litovská republika Lotyšská republika Maďarsko Maltská republika Nemecká spolková republika Nórske kráľovstvo Rakúska republika Slovinská republika Švajčiarska konfederácia

a zdržiava sa na území obce Belá nad Cirochou, aby túto informáciu poskytol Obecnému úradu Belá nad Cirochou a to telefonicky na tel. čísle 057/768 3126 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu obecbelanadcirochou@gmail.com .

Opatrenie je platné do odvolania.

Súvisiace opatrenie:
Opatrenie ÚVZ SR - domáca izolácia a zrušenie štátnej karantény

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com