Viac trieďme, menej plaťme

Viac trieďme a menej plaťme!

 

SEPAROVANIE - stále čoraz viac aktuálna, celospoločensky preberaná téma, ktorá sa dotkne peňaženky každého z nás.

Separovanie predstavuje činnosť, pri ktorej oddeľujeme zložky komunálnych odpadov a následne ich umiestňujeme do samostatnej nádoby na to určenej. Separácia je podľa zákona o odpadoch povinná pre všetkých pôvodcov odpadov = každého občana.

Prečo sa zaoberať triedením a čo má byť našou motiváciou pri tejto aktivite?

Problematiku odpadového hospodárstva v náraste množstva odpadov už nevyriešime, ale zmierniť dopad našej každodennej ľudskej aktivity na životné prostredie dokážeme. Triedeným zberom vraciame druhotné suroviny späť do výrobného procesu, spotrebovávame menšie množstvo energie, produkujeme menej skládok.

Pokiaľ nie sme zástancami takéhoto ekologického zmýšľania, možno nás k zvýšeniu recyklácie komunálneho odpadu bude viesť ekonomický motivačný faktor. Od 01.01.2019 vstúpil do platnosti zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

V jednoduchosti povedané: čím viac vytriedime, tým menej zaplatíme.

Učme sa triediť správne a zodpovedne, lebo čistota nášho prostredia, v ktorom žijeme závisí len a len od nás.

A aj jeden plastový pohár bude pre nás znamenať

„Netriediš, zaplatíš.“

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com