Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie o počte obyvateľov obce