Voľby do orgánov samosprávy obcí - zverejnenie

V prílohe zverejňujeme oznámenia pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014:

 

Oznam - počet obyvateľov obce


Oznam - počet poslancov a volebný obvod


výkon funkcie starostu obce

 

V Belej nad Cirochou, 14.08.2014