Voľby do orgánov samosprávy obcí - zverejnenie

V prílohe zverejňujeme oznámenia pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014:

 

Oznam - počet obyvateľov obce


Oznam - počet poslancov a volebný obvod


výkon funkcie starostu obce

 

V Belej nad Cirochou, 14.08.2014

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com