Všeobecné záväzné nariadenie obce č.2/2015 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecné záväzné nariadenie obce č.2/2015 o dani z nehnuteľnosti