Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2015 o miestnych daniach

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2015 o miestnych daniach