Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce Belá nad Cirochou

Vzhľadom na prívalový dážď dochádza v obci Belá nad Cirochou k zaplaveniu viacerých častí obce. Na základe týchto skutočností obec Belá nad Cirochou podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona NR SR č. 180/2013 Z. z.

vyhlasuje

III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Belá nad Cirochou

dňa 19. 7. 2020 od 16.00 hod.

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity bolo podmienené nepriaznivou meteorologickou a hydrometeorologickou situáciou v obci.

V Belej nad Cirochou, dňa 19. 7. 2020

Ján Vajda, starosta obce

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com