Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do OSO

Miestna volebná komisia v Belej nad Cirochou vyhlasuje podľa  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Vyhlásenie kandidatúry - starosta

a pre voľby poslancov obecného zastupitestva zaregistrovala týchto kandidátov:

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com