Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do OSO

Miestna volebná komisia v Belej nad Cirochou vyhlasuje podľa  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Vyhlásenie kandidatúry - starosta

a pre voľby poslancov obecného zastupitestva zaregistrovala týchto kandidátov:

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci