Výmena preukazov pre občanov ŤZP - oznámenie

         Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. 

 

          Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území okresu Snina prebieha na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Pracovisko Snina, referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností, Budovateľská 2204/11, prízemie číslo dverí 16.

K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu veľkosti 3x4 cm.

 

Bližšie informácie na čísle telefónu: 057/2441683 alebo 057/2441685.

 

Preukazy vyhotovené príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny po dátume 01.01.2009,  teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú na fotografii onačené hologramom  a sú zaliate v pevnej fólii ostávajú aj naďalej v platnosti a nie je potrebné  ich vymieňať.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com