Výtvarná súťaž "Čo tie očká uvideli"

Počas novembra prebehol 5. ročník  výtvarnej súťaže s názvom "Čo tie očká uvideli", ktorú organizujú Mgr. Renáta Bednárová a Mgr. Darina Karľová. Slávnostné vyhodnotenie bolo 24.11.2015 v Spoločenskej sále Obecného domu. Hosťom na vyhodnotení bol výtvarník PaedDr. Martin Horečný.

Výsledky súťaže:

kategória Materská škôlka Belá nad Cirochou:

1. miesto: Tomáš Čochráč

2. miesto: Jožko Čižmár

3. miesto: Drahuška Bednárová

kategória CZŠ Belá nad Cirochou 1.-4. ročník:

1. miesto: Matúš Pristáš

2. miesto: Laura Čižmárová

3. miesto: Bianka Daduová

kategória CZŠ Belá nad Cirochou 5.-.9. ročník:

1. miesto: Gabika Čochráčová

2. miesto: Vanda Gnipová

3. miesto: Ema Drábová

Cena za kreativitu: Bibiana Hrežíková

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com