Výtvarná súťaž - II. ročník

Obec Belá nad Cirochou vyhlasuje 2. ročník súťaže s názvom „Čo tie očká vidia“ – okruh ZVIERA.

Súťaž bude prebiehať počas celého októbra. Výkresy vyhotovené ľubovoľnou technikou  vo formáte A3 alebo A4 môžete posielať alebo zaniesť na Obecný úrad na sekretariát do 31.10.2012. Na zadnej strane výkresu je potrebné uviesť:

  • názov práce,
  • meno, priezvisko, adresu autora,
  • vek.

Súťaž je rozdelená do 3 kategórii:

  1. kategória – do 7 rokov veku
  2. kategória – do 11 rokov veku
  3. kategória – do 15 rokov veku.

Všetky práce s uvedenou témou bude hodnotiť odborná porota a v mesiaci november 2012 bude slávnostné vyhodnotenie prác a ocenenie víťazov.

Mgr. Renáta Bednárová