Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sú všetci
daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti. 
 
Povinnosť podať priznanie je povinný:
  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním, zdedením) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2021
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020,
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2020,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2020 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
 
Povinnosť podať priznanie k dani za psa je povinný:
  • daňovník, ktorý nadobudol v roku 2020 psa a je starší ako 6 mesiacov
  • daňovník, ktorému pes uhynul alebo sa stratil
  • daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný podať dodatočné priznanie k dani. 
Tlačivá:
daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti. 
 
Povinnosť podať priznanie je povinný:
 daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním,
zdedením) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2021
 daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020,
 daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2020,
 daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2020 a správcovi dane je tak
povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Povinnosť podať priznanie k dani za psa je povinný:
 daňovník, ktorý nadobudol v roku 2020 psa a je starší ako 6 mesiacov
 daňovník, ktorému pes uhynul alebo sa stratil
 daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný podať
dodatočné priznanie k dani.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com