Výzva

Vážení občania,

vyzývame tých daňovníkov, ktorí k dnešnému dňu nezaplatili daň z nehnuteľnosti a poplatok za tuhý komunálny odpad, aby tak urobili do 15 dní od zverejnenia tejto výzvy. V prípade, že si svoju daňovú a poplatkovú povinnosť do 15 dní nesplníte, Obec Belá nad Cirochou pristúpi k vyrúbeniu sankčného úroku z omeškania a následne bude nezaplatená daňová a poplatková povinnosť odstúpená na vymáhanie prostredníctvom exekučného konania.