VZN č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Dňa 10.05.2012 Obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí schválilo VZN č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu na území obce Belá nad Cirochou.

Celé znenie schváleného VZN nájdete v prílohe:

VZN č. 12012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.pdf (215,9 kB)