VZN č. 4-2014 o vylepovaní volebných plagátov

VZN č. 4-2014 o vylepovaní volebných plagátov