Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov