Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov