VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov