XXVI. Humenský jarmok

Mesto Humenné organizuje XXVI. HUMENSKÝ JARMOK, ktorý sa uskutoční v dňoch 

06. až 08. 08. 2015    

- predajné stánky s rôznym sortimentom,
- remeslá, stánky s občerstvením 
- kultúrny program.
 
Organizačný poriadok a pokyny pre účastníkov budú zverejnené na internetovej stránke mesta Humenné. Parkovanie na mestských parkoviskách v čase konania HJ bude pre verejnosť a účastníkov bez poplatku.