XXVI. Humenský jarmok

Mesto Humenné organizuje XXVI. HUMENSKÝ JARMOK, ktorý sa uskutoční v dňoch 

06. až 08. 08. 2015    

- predajné stánky s rôznym sortimentom,
- remeslá, stánky s občerstvením 
- kultúrny program.
 
Organizačný poriadok a pokyny pre účastníkov budú zverejnené na internetovej stránke mesta Humenné. Parkovanie na mestských parkoviskách v čase konania HJ bude pre verejnosť a účastníkov bez poplatku.

 

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com