XXVII. HUMENSKÝ JARMOK

Mesto Humenné organizuje XXVII. HUMENSKÝ JARMOK, ktorý sa uskutoční v dňoch

11. až 13.08.2016 – predajné stánky s rôznym sortimentom, remeslá, stánky s občerstvením

a kultúrny program.

 

Organizačný poriadok a pokyny pre účastníkov budú zverejnené na internetovej stránke mesta. Parkovanie na mestských parkoviskách v čase konania jarmoku bude pre verejnosť a účastníkov bez poplatku.

 

Bližšie informácie budú poskytované na tel. číslach: 057/7863 247, 057/7863 280.