XXVIII. Humenský jarmok

Mesto Humenné organizuje XXVIII. Humenský jarmok,

ktorý sa uskutoční v dňoch 03. až 05. augusta 2017 - predajné stánky s rôznym sortimentom, remeslá, stánky  s občerstvením a kultúrny program.

 

Organizačný poriadok a pokyny pre účastníkov budú zverejnené na internetovej stránke mesta – www.humenne.sk. Parkovanie na mestských parkoviskách v čase konania HJ bude pre verejnosť a účastníkov bez poplatku.

 

Bližšie informácie budú poskytované na tel. číslach: 057/7863 247, 057/7863 280.