Z činnosti miestnej org. zväzu záhradkárov

Slovenský zväz záhradkárov Pod Vihorlatom Belá nad Cirochou

Ovocinárov rok – jesenná výsadba ovocných stromov

24. november 2018 / Belá nad Cirochou, areál Topovné
 

- Praktická ukážka výsadby starých odrôd a menej známych ovocných stromov.
- Zabezpečenie ovocných stromčekov pred poškodením zverou v zime.
- Výsadba sa uskutočnila pod odborným dohľadom lektora Ing. Mojmíra Květoňa (SZZ Prešov).

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com