Zahájenie školského roka

CZŠ sv. Petra a Pavla oznamuje svojim žiakom, že slávnostné zahájenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 vo farskom kostole o  9.00 hod. sv. omšou VENI SANCTE. 

Potom sa presunieme do areálu školy, kde bude zahájenie a pokyny k novému školskému roku.  

Zraz žiakov je 8,45 hod. pred kostolom. 

Nech nasledujúci školský rok je tým čím má byť - rokom nových vedomostí, skúseností, priateľstiev, zážitkov a hojnosti Božích milosti.