Zahájenie školského roka

CZŠ sv. Petra a Pavla oznamuje svojim žiakom, že slávnostné zahájenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 vo farskom kostole o  9.00 hod. sv. omšou VENI SANCTE. 

Potom sa presunieme do areálu školy, kde bude zahájenie a pokyny k novému školskému roku.  

Zraz žiakov je 8,45 hod. pred kostolom. 

Nech nasledujúci školský rok je tým čím má byť - rokom nových vedomostí, skúseností, priateľstiev, zážitkov a hojnosti Božích milosti.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com