Zákaz kladenia ohňov!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydala dňa 10.11.2011 Rozhodnutie, ktorým sa zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne. Tento zákaz platí až do odvolania.

Podrobnosti sú uvedené v prílohách:

 

Ochrana lesov pred požiarmi - MVSR.pdf (44,6 kB)
Rozhodnutie - MPaRV SR.pdf (93,7 kB)

o