Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla v Belej nad Cirochou oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční do 30. mája 2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky na internetovej stránke školy. 

Prihlášku nájdete na nasledujúcom odkaze: czsbelanc.edupage.org/register/

Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu si môžu prísť vyzdvihnúť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo štvrtok  14. mája 2020 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. na sekretariáte školy.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com