Zápis do prvého ročníka

Riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla v Belej nad Cirochou oznamuje,

 že slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka

pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 

   dňa 3.4.2017 o 15.00 hod. v priestoroch školy.

K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok, kópiu rodného listu dieťaťa.

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com