Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka

Riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla v Belej nad Cirochou oznamuje,

 že slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka

pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 

   dňa 3.4.2017 o 15.00 hod. v priestoroch školy.

K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok, kópiu rodného listu dieťaťa.