Záverečné stanovisko- Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel