Záverečné stanovisko- Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel

Záverečné stanovisko- Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel