Zber komunálneho a separovaného odpadu na rok 2019

KOMUNÁLNY ODPAD – štvrtok, piatok  v  nepárnom týždni

SKLO – 04.03., 25.07., 29.11.

ZMIEŠANÉ PLASTY a PET FĽAŠE – 14.01., 21.02., 11.03., 18.04., 14.05., 18.06., 17.07., 27.08., 16.09., 17.10., 14.11, 12.12.

ELEKTRO ODPAD, VKM(TETRAPAKY) a KOVOVÉ OBALY – 07.02., 27.06., 30.09.

PAPIER – 30.04., 22.08. 

 

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

MODRÁ-Papier

noviny, časopisy, kartón. Nezbiera sa: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak)

ŽLTÁ-Zmiešané plasty a PET fľaše

PET fľaše – plastové fľaše od nealkoholických nápojov – zlisujte stlačením. Nezbierajú sa: plastové fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže, drogérie a pod.

Zmiešané plasty – fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie. Do vriec nevhadzujte tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, gumu, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešnú krytinu.

ZELENÁ-Sklo

prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité. Do vriec nevhadzujte porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, sklo znečistené hlinou.

ČERVENÁ-Elektronický odpad, VKM a kovové obaly

Elektroodpad – biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi–fi technika. Musí byť vcelku s elektronickými časťami. Nezbierajú sa: vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče.

VKM-viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- tetrapaky

čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany a vína

Kovové obaly – plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením. Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, obaly od liekov

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com