Zber komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018

Zber komunálneho a separovaného odpadu rok 2018

KOMUNÁLNY ODPAD – štvrtok v nepárnom týždni
SKLO – 29.01., 02.03., 28.05., 26.07., 30.11.
ZMIEŠANÉ PLASTY a PET FĽAŠE – 15.01., 22.02.,
12.03., 19.04., 15.05., 19.06., 18.07., 28.08., 17.09., 18.10.,
15.11, 13.12.
ELEKTRO ODPAD, VKM(TETRAPAKY) a KOVOVÉ
OBALY – 08.02., 28.06., 28.09.
PAPIER – 27.04., 23.08.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com