Zber odpadu na rok 2017

Zber komunálneho a separovaného odpadu na rok 2017

Komunálny odpad - štvrtok v nepárnom týždni
Zmiešané plasty a PET fľaše - 16.1., 23.2., 13.3., 21.4.,15.5., 20.6., 18.7., 28.8., 18.9., 19.10., 14.11., 20.12.
Sklo - 30.1., 16.5., 26.7., 30.11.
Papier - 28.4., 30.8.
Elektro odpad a kovové obaly - 9.2., 29.6., 29.9.

Bela nad Cirochou_odpad.SV.pdf (102028)

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com