Zemplínska liga

BEĽANIA NA ZEMPLÍNSKEJ LIGE
Oheň bol od pradávna veľkým pomocníkom, ale aj veľkým ničiteľom. Požiar z jedného domu sa
mohol rozšíriť na celú ulicu, ba aj na celú obec. V minulosti sa hasenia zúčastňovala celá obec.
Používalo sa jednoduché náradie, ako lopaty, sekery, háky, motyky. Vodu nosili vo vedrách. Ich
činnosť bola živelná a neorganizovaná. Postupne vznikali spolky na ochranu proti požiarom
a nakoniec dobrovoľné hasičské zbory, ktoré majú bohatú tradíciu. V posledných rokoch
dobrovoľným hasičským zborom venuje ministerstvo vnútra, ktoré finančne prispieva na budovanie
a rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, ďalej sú to repasované hasičské vozidla, protipovodňové vozíky,
čerpadla, elektrocentrály rôzneho typu, hasičskú vyzbroj, hadice, lana a podobne. DHZ počas celého
roka vyvíjajú veľkú aktivitu. Zúčastňujú sa rôznych pretekov – súťaží. V minulom roku vznikla
Zemplínska liga DHZ a zúčastnilo sa jej 14 družstiev mužov. V druhom ročníku sa Zemplínska liga
rozšírila aj o družstva žien.
Na miestnom futbalovom ihrisku Družstevník v Dlhom nad Cirochou sa konalo tretie kolo
Zemplínskej ligy DHZ v požiarnom útoku. Celkové sa zúčastnilo 20 družstiev z toho trinásť družstiev
mužov a sedem družstiev žien.
Tretieho kola sa zúčastnili aj družstva DHZ z Belej nad Cirochou. Družstvo žien z  pomedzi siedmich
účastníkov obsadilo 3. miesto časom 25,66 sek. Družstvo Belej n/C. tvorili: Júlia Haburajová –
strojníčka, Karolína Buriková – strojníčka, Alexandra Gnipová – sací kôš, Henrieta Čižmarová – spoj na
savice, Veronika Brečková – bečky spoj, Miriama Pindruchová – rozdelovač, Veronika Kováčová –
prudárka, Zuzana Sninčáková – prudárka, Kristína Mandiková – prudárka.
Družstvo mužov Belej n/C. z pomedz trinástich mužstiev obsadili 6. miesto časom 17,50 sek.
z druhého kola. Prvé kolo Beľania mali neplatné. Družstvo tvorili: Jozef Jenčo – strojník, Jozef
Gdovičin – sací kôš, Daniel Burík – spoj na savice, Peter Gdovičin - bečky spoj, Matúš Haburaj –
rozdelovač, Martin Škutka – prudár, Matúš Škrlík – prudar.
Náš DHZ má bohatú tradíciu a jeho činnosť je zaznamenaná v kronike. Do konca Zemplínskej ligy sú
ešte štyri kola. Naše družstva sa budú systematicky pripravovať, aby v každom kole sme dosiahli čo
najlepšie výsledky, konštatoval veliteľ Ervin Škutka.
Text a foto: PA

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com